Udział w programie stomatologicznym

Szanowni Rodzice

Dzieci z naszego przedszkola zostały zaproszone do uczestniczenia w profilaktycznym programie stomatologicznym.

Program realizuje poradnia przy LO nr 8 przy ul. Ozimskiej 25.

Obejmuje on kontrolne wizyty profilaktyczne 3x w roku. Jeśli wyrażą Państwo zgodę, dzieci będą miały możliwość lakierowania zębów w ramach tych wizyt.

W razie jakichkolwiek uwag dotyczących stanu uzębienia dziecka, będziecie mogli uzyskać osobiście wszelkie informacje u badającego stomatologa.

Wizyty odbywać się będą w godzinach pobytu dzieci w przedszkolu. O ich terminie zostaniecie Państwo poinformowani.

Programem objęte będą wyłącznie te dzieci, których rodzice lub prawni opiekunowie wyrażą pisemną zgodę. (Zgody do odebrania u nauczycielek w grupach.)