O bezpieczeństwie

Pierwszy dzień ferii spędziliśmy na zajęciach dotyczących bezpieczeństwa. Odwiedzili nas przedstawiciele Straży Miejskiej w Opolu, pani Anna Papuszka i pan Dariusz Janur.

Dzieci w praktyce przypomniały sobie zasady ruchu drogowego, wcielając się w postacie pieszych i kierowców. Przedszkolaki odpowiadały także na pytania dotyczące bezpieczeństwa w domu i poza nim. Dzieci aktywnie uczestniczyły w zajęciach, za co zostały nagrodzone odblaskami przyniesionymi przez naszych gości.

Serdecznie dziękujemy za poświęcony czas.