REKRUTACJA 2020/2021

REKRUTACJA 2020/2021

INFORMUJEMY, ŻE ZAKOŃCZYŁA SIĘ REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA SPSK W OPOLU
NA ROK SZKOLNY 2020/2021.


Rodzice dzieci zakwalifikowanych proszeni są o złożenie deklaracji potwierdzenia woli zapisu dzieci do przedszkola.

deklaracja woli potwierdzenie rekrutacji

Proponujemy Państwu następujące formy dostarczenia deklaracji:

  1. Przesłanie skanu wypełnionego dokumentu drogą mailową na adres przedszkolespsk.opole@o2.pl
  2. Przesłanie zdjęcia wypełnionego dokumentu drogą mailową na adres przedszkolespsk.opole@o2.pl
  3. Odesłanie dokumentu wypełnionego w Wordzie drogą mailową na adres przedszkolespsk.opole@o2.pl
    W tym ostatnim przypadku prosimy również o kontakt telefoniczny.