Ważna informacja

Szanowni Rodzice,

informujemy, że od 11 maja 2020 r. Przedszkole SPSK w Opolu będzie pracować według wytycznych opracowanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego  z dnia 4 maja 2020 r.
Osoby, których dzieci będą korzystać z opieki naszej placówki w najbliższym czasie prosimy o zapoznanie się z zamieszczonymi poniżej dokumentami:

Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci

Wytyczne-GIS-żłobki-przedszkola