Uwaga konkurs Eko – zabawka!!!

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie Eko – zabawka.

Konkurs skierowany jest do dzieci uczęszczających do Przedszkola Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich  w Opolu. Zadaniem uczestników konkursu jest zaprojektowanie i wykonanie zabawki z materiałów ekologicznych bądź surowców wtórnych, w sposób bezpieczny dla użytkownika.

Prace konkursowe należy dostarczyć na adres: 45-361 Opole, ul. Plebiscytowa 5 w terminie do dnia 14.04.2021 r.

 

REGULAMIN KONKURSU EKOLOGICZNEGO

Eko – zabawka

 

I Organizator:

Przedszkole Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Opolu

 

II Cele konkursu:

 • uwrażliwienie dzieci i dorosłych na ważny problem, jakim jest segregacja odpadów,
 • kształtowanie świadomości ekologicznej oraz odpowiedzialności za środowisko,
 • zachęcanie do podejmowania praktycznych działań na rzecz ochrony środowiska,
 • rozwijanie twórczej  aktywności dzieci.

 

III Przedmiot konkursu:

Zadaniem uczestników konkursu jest zaprojektowanie i wykonanie zabawki z materiałów ekologicznych bądź surowców wtórnych, w sposób bezpieczny dla użytkownika.

 

IV Warunki uczestnictwa:

 • Zadaniem uczestników konkursu jest zaprojektowanie i wykonanie zabawki z materiałów ekologicznych bądź surowców wtórnych, w sposób bezpieczny dla użytkownika.
 • Wszystkie prace stają się własnością Organizatora konkursu, który może je w dowolny sposób wykorzystać oraz odstępować na rzecz osób fizycznych i prawnych.
 • Wszystkie prace stają się własnością Organizatora konkursu, który może je w dowolny sposób wykorzystać oraz odstępować na rzecz osób fizycznych i prawnych.
 • Prace powinny być czytelnie opisane imieniem i nazwiskiem dziecka ze wskazaniem wieku i grupy.

V Kryteria oceny

 • zgodność z tematem
 • walory artystyczne i estetyczne
 • pomysłowość

 

VI Miejsce i termin składania prac:

Prace konkursowe należy dostarczyć na adres: 45-361 Opole, ul. Plebiscytowa 5 w terminie do dnia 14.04.2021 r.

 

VII Zasady przyznawania nagród

 • Wyboru laureatów konkursu plastycznego dokonuje Komisja Konkursowa,
 • Komisja oceni zgodność prac z tematyką oraz walory artystyczne i estetykę prac,
 • Decyzja Komisji Konkursowej o przyznaniu nagrody jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie,
 • Komisja Konkursowa przyzna nagrody rzeczowe dla I – III miejsca w każdej kategorii

wiekowej,

 • Nagrody zostaną wręczone w dniu 22.04.2021 r.