PŁATNOŚCI

Wpłata na cele statutowe oraz catering:

Przedszkole SPSK

ul. Plebistytowa 5,45-361 Opole

nr rachunku: 90 1050 0099 6965 1615 4887 1000

Tytuł: wpłata na cele statutowe imię i nazwisko dziecka