RADA RODZICÓW

W roku szkolnym 2019/2020 składka na Radę Rodziców wynosi 80 zł (płatne w dwóch ratach po 40 zł).

Prosimy o dokonywanie pierwszej wpłaty do końca września u Skarbnika RR lub wychowawców grup.