RADA RODZICÓW

W roku szkolnym 2022 /2023 składka na Radę Rodziców wynosi 100 zł (płatne w dwóch ratach po 50zł).

Prosimy o dokonywanie pierwszej wpłaty do końca września u Skarbnika RR lub wychowawców grup.