RADA RODZICÓW

W roku szkolnym 2020 /2021 składka na Radę Rodziców wynosi 80 zł (płatne w dwóch ratach po 40 zł).

Prosimy o dokonywanie pierwszej wpłaty do końca września u Skarbnika RR lub wychowawców grup.