ZGŁASZANIE NIEOBECNOŚCI

Nieobecności dziecka w przedszkolu należy zgłosić najpóźniej do godziny 8.15

Nieobecność dziecka można zgłaszać telefonując na numer przedszkola: 512328863