KADRA

Dyrektor przedszkola: mgr Maria Dragon

Wicedyrektor przedszkola: mgr Elżbieta Stanek

 

Nauczyciele:

mgr Katarzyna Nowaczek – wychowawca gr. I, zajęcia rewalidacyjne, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

mgr Agnieszka Kapera – wychowawca gr. II, zajęcia logopedyczne

mgr Justyna Koszyk – wychowawca gr. III

mgr Gabriela Ogiolda- wychowawca gr. IV, religia, zajęcia muzyczno- rytmiczne

mgr Agnieszka Sierakowska  – nauczyciel w grupach I, II,III, IV, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia ogólnorozwojowe

mgr Teresa Syrytczyk nauczyciel w grupie III, IV

mgr Katarzyna Szydło nauczyciel w grupie III, IV

mgr Donata Adolf – nauczyciel wspomagający

mgr Małgorzata Brodziejewska – zajęcia logopedyczne

mgr Izabela Krokoszysńka – Pukas- psycholog
Godziny pracy psychologa:
Poniedziałek: 08.-9.45
Czwartek: 10.45- 11.30
Piątek: 9.50-11.30

Pomoce nauczyciela:

  1. Violetta Robak
  2. Jolanta Szynal
  3. Angelika Czajka
  4. Agata Zaleska