MISJA PRZEDSZKOLA

Wychowanie i nauczanie w naszym przedszkolu opiera się na chrześcijańskiej wizji człowieka głoszonej przez Kościół Katolicki.
Troska o formację duchową wychowanków jest realizowana poprzez:

  • comiesięczną Mszę Świętą, w której uczestniczą dzieci wraz z wychowawcami,
  • codzienną modlitwę,
  • rekolekcje adwentowe i wielkopostne,
  • śpiew pieśni religijnych,
  • czytanie opowieści i historii biblijnych.