ZAJĘCIA DODATKOWE w roku szkolnym 2021/2022

GRUPA I   Wróbelki

Język angielski:

Religia:

Przedszkole i piłka:

Zajęcia muzyczne : 

Zajęcia taneczne :

Warsztaty logopedyczne:

 

 

GRUPA II Jeżyki

Język angielski:

Religia:

Przedszkole i piłka:

Zajęcia muzyczne: 

Warsztaty logopedyczne: 

Zajęcia taneczne:

Zajęcia szachowe: 

 

GRUPA III   Wiewiórki

Język angielski: 

Religia:

Przedszkole i piłka:

Zajęcia muzyczne:

Zajęcia taneczne

Terapia logopedyczna:

Robotyka: 

Zajęcia szachowe:

 

GRUPA IV   Sówki

Język angielski:

Religia:

Przedszkole i piłka:

Zajęcia muzyczne:

Zajęcia taneczne:

Terapia logopedyczna:

Robotyka:

Gra na pianinie:

Zajęcia szachowe: piątek