ZAJĘCIA DODATKOWE w roku szkolnym 2022/2023

GRUPA I   Wróbelki

Język angielski: 

Religia: 

Przedszkole i piłka:

Zajęcia muzyczne : 

Terapia logopedyczna: 

 

 

GRUPA II Jeżyki

Język angielski: piątek godz.8.30-9.00

Religia: poniedziałek godz. 8.00

Przedszkole i piłka: piątek godz. 9.50

Zajęcia muzyczne: wtorek 8.15-8.30

Terapia logopedyczne:  wtorek  godz.14.30-16.30

 

 

 

GRUPA III   Wiewiórki

Język angielski: 

Religia: 

Przedszkole i piłka: wtorek

Zajęcia muzyczne: 

Zajęcia taneczne: 

Terapia logopedyczna: 

Robotyka: 

 

 

 

GRUPA IV   Sówki

Język angielski: 

Religia: 

Przedszkole i piłka: 

Zajęcia muzyczne: 

Terapia logopedyczna: 

Robotyka: 

Gra na pianinie: