Ważna informacja

Szanowni Rodzice,

informujemy, że od 11 maja 2020 r. Przedszkole SPSK w Opolu będzie pracować według wytycznych opracowanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego  z dnia 4 maja 2020 r.
Osoby, których dzieci będą korzystać z opieki naszej placówki w najbliższym czasie prosimy o zapoznanie się z zamieszczonymi poniżej dokumentami:

Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci

Wytyczne-GIS-żłobki-przedszkola

REKRUTACJA 2020/2021

REKRUTACJA 2020/2021

INFORMUJEMY, ŻE ZAKOŃCZYŁA SIĘ REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA SPSK W OPOLU
NA ROK SZKOLNY 2020/2021.


Rodzice dzieci zakwalifikowanych proszeni są o złożenie deklaracji potwierdzenia woli zapisu dzieci do przedszkola.

deklaracja woli potwierdzenie rekrutacji

Proponujemy Państwu następujące formy dostarczenia deklaracji:

  1. Przesłanie skanu wypełnionego dokumentu drogą mailową na adres przedszkolespsk.opole@o2.pl
  2. Przesłanie zdjęcia wypełnionego dokumentu drogą mailową na adres przedszkolespsk.opole@o2.pl
  3. Odesłanie dokumentu wypełnionego w Wordzie drogą mailową na adres przedszkolespsk.opole@o2.pl
    W tym ostatnim przypadku prosimy również o kontakt telefoniczny.