Wyniki Katechetycznego Konkursu Plastycznego

Wyniki Katechetycznego Konkursu Plastycznego

Misjonarze głoszą Ewangelię całemu światu”

W kategorii dzieci przedszkolnych przyznano nagrody, które otrzymują:

 • Sonia Ciach i Lena Bociąga z PP 54 w Opolu za pracę Świat Misji – za wykorzystanie ciekawej i adekwatnej techniki colagne.
 • Marcin Laxy z PP 22 w Opolu mamą Aleksandrą za pracę Różaniec misyjny – za wykorzystanie ciekawych materiałów podkreślających różnorodność kultur.
 • Ania Buchta z PP 5 w Opolu – za pracę Mój wujek misjonarz – za podzielenie się rodzinnym doświadczeniem pracy misjonarzy.
 • Piotr Kasica z PP 5 w Opolu mamą Anną– za pracę Święty Jacek Odrowąż – za przybliżenie i nowe spojrzenie na świętych patronów misji.
 • Kamil Flerianowicz z przedszkola SPSK w Opolu z mamą i tatą – za pracę Misje franciszkańskie za czytelne ujęcie tematu.
 • Tymon Wójcik z PP 54 w Opolu za pracę Różaniec misyjny za piękne symboliczne ujęcie tematy modlitwy różańcowej w intencji misji.
 • Iga Sobocińska z PP 42 w Opolu za pracę Misjonarze głoszą Ewangelię całemu Światu – za radosne przedstawienie misji jako pracy niosącej nadzieję.
 • Jan Grygorowicz z PP 42 w Opolu za pracę Misjonarze głoszą Ewangelię całemu Światu – za samodzielność w przedstawieniu tematu.

W kategorii uczniów klas I – III przyznano nagrody dla uczniów klas II PSP nr 5 w Opolu. Otrzymują je:

 • Aleksandra Tic za pracę Ścieżki misjonarzy – za głęboką symbolikę i proste środki wyrazu.
 • Weronika Domaszewska za pracę Różaniec misyjny – za umiejętne przedstawienie modlitwy różańcowej łączącej różne kontynenty.
 • Tomasz Dutko za pracę Misja- pomagać Afryce – za wiedzę inwencję w przedstawieniu różnorodności działań misjonarzy.

Wszystkie prace będą wyeksponowane w Muzeum Diecezjalnym w Opolu przy ul.  kard. Bolesława Kominka 1A od 3 grudnia 2019.

Dyplomy i nagrody zostaną przekazane do placówek wciągu 14 dni.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom i katechetom, którzy zechcieli wziąć udział w tym przedsięwzięciu. Gratulujemy wiedzy oraz inwencji w przekazaniu tych ważnych treści

W skład jury weszli: Gabriela Ogiolda- nauczycielka wychowania przedszkolnego i katechetka oraz p. Janusz Wójcik- artysta plastyk.