Zabawy podczas wolnych dni

Podczas trwających dni wolnych zachęcamy wszystkie dzieci i rodziców do wykonywania prac plastycznych i technicznych. Można wyklejać, lepić, wydzierać, wycinać i robić wszystko, co ćwiczy dziecięcą wyobraźnię i rączki.

Zachęcamy do pisania z dziećmi wierszyków, bajek i opowiadań, robienia książeczek z ilustracjami i przyniesienia ich do przedszkola- stworzymy wystawę  twórczości dzieci i rodziców.