PROGRAM

Programy wychowania przedszkolnego realizowane w roku szkolnym 2023/2024

– W grupie II i III i IV będzie realizowany program ,,Drużyna marzeń” wydawnictwa WSiP